Arts & CultureNo Comments

Petrykivskyi Calendar

Everyone can download a nice calendar for 2016, where each month is a separate beautiful painting created by the master. Downloads on the pages of the Petrykivka community in Live Journal and Facebook are absolutely free, but not for commercial use.

The author of this initiative (a founder of petrykivka.dp.ua ) Igor Lisnyi is a student of Lviv National Academy of Arts. He studied Petrykivka painting at Petrykivska art school.

“In general, the initiative is very well accepted and taken up by other hand-made projects, – Igor says. – Especially the users liked the initiative to make the Petrykivka calendar in different languages: last year it was translated into 11 languages. This year our calendar has already been downloaded more than two thousand times (it was released only on December 7), and it continues to spread in the network. There are so many positive reviews, but there is some constructive criticism as well.”

Any artist or designer could take part in designing the calendar on a voluntary basis. “It is interesting that no artist from Petrykivka wanted to take part in creating the calendar, but me, – says Igor, – but I am really pleased that artists from other cities of Ukraine and even one from the US have responded. There are great artists in Ukraine who know and use Petrykivsky rozpys in their works, and this is good news as Patrykivsky rozpys is truly a unique folk art. Olexandr Opariy, the artist from Lviv, became a real discovery. He has learned painting alone, but his level is so high and his work is so delicate that it is even hard to believe. I have to say about others. Maria Savoskula and Maria Siyanko are photographers and artists, who represent Kyiv style of painting. Alyona Kichkina belongs to the Kharkiv painting school, and Veronica Taylor has learnt Petrykivka in Dnipropetrovsk and continues to paint even overseas… Natalia Malyarchuk creates insightful pictures in Petrykivsky style with Mamai and burning tires on Maidan … Olena Kharchenko is another example that you can learn Petrykivsky style on our own if you really want it, and by the way Olena is the author of the book “How to learn Petrykivka”.

On the question if there wasn’t a thought to do a commercial calendar, Igor answered: “The main idea and mission of this project has won: folk art should be accessible, spread and find new fans. That’s why keeping in mind the idea of ​​the great mission the fifth Petrykivsky calendar has already been released, and it is freely spreading around the world. ”

Most Petrykivka fans, and particularly the fans of the calendar live in the capital of Ukraine. “But many of them are also from Dnipropetrovsk, Lviv, Kharkiv and other cities of our country, – says Igor Lisniy. – Petrykivsky calendar is also popular abroad, mainly among the Ukrainian diaspora in the USA, Canada, Germany, France and other European countries.”

You can download your free Petrykivka calendar here.

Ukrainian Petrykivskyi Rozpys Is In UNESCO Intangible Cultural Heritage List

In Ukrainian:

Петриківський календар – для всіх охочих. На сторінках спільноти «Петриківка» у «Живому журналі» та «Фейсбуці» уже сьогодні всі охочі можуть завантажити для себе календар на 2016 рік, у якому кожен місяць – це окремий диво-розпис, створений майстром. Завантаження абсолютно безкоштовне, проте не передбачає комерційного використання.

Автор цієї ініціативи (засновник проекту petrykivka.dp.ua) – Ігор Лісний, який зараз є студентом Львівської національної академії мистецтв, а розпису навчався в Петриківській художній школі.

«Загалом ініціативу сприйняли дуже добре й підхопили інші хенд-мейдові портали, – розповідає про історію проекту Ігор. – Особливо припала до душі користувачам ініціатива з петриківським календарем різними мовами: минулого року календар переклали 11 мовами. Цьогорічний календар завантажили вже понад дві тисячі разів (а з’явився він у мережі лише 7 грудня. – Авт.), при цьому він активно продовжує ширитися в мережі. Є дуже багато позитивних відгуків, хоча зустрічається й конструктивна критика».

У розробці макета міг взяти участь кожен охочий майстер чи дизайнер на добровільній основі. «Дуже цікаво, що у створенні календаря, крім мене, не взяв участі жоден художник із Петриківки, – розповідає Ігор, – але приємно, що відгукнулися майстри з різних міст України та навіть один із США. По всій Україні знайшлися майстри, які малюють розпис не гірше, а може, й краще, ніж у відомому осередку, що не може не радувати – це справді унікальне народне мистецтво. Особливим відкриттям став Олександр Опарій – майстер зі Львова, котрий навчився розпису самотужки, – його рівень настільки високий, а розпис – філігранний, що в це навіть не віриться. Скажу і про інших учасників. Марія Савоскула та Марія Сіянко – фотохудожниці, котрі представляють київський стиль розпису. Альона Кічкіна продовжує творчі пошуки харківської школи майстрів розпису, а Вероніка Тейлор – навіть за океаном не розлучається з котячим пензликом… Наталя Малярчук пише проникливі картини в петриківському стилі – з Мамаями та палаючими шинами на Майдані… А Олена Харченко – ще один приклад того, що розпису можна навчитися самостійно, якщо цього дуже захотіти, до речі, саме вона є автором методички «Як навчитися петриківки».

На запитання, чи не виникало думки зробити календар комерційним проектом, Ігор відповідає ствердно. «Але все ж таки перемогла головна ідея та місія цього проекту – народне мистецтво має бути доступним, поширюватися і знаходити нових шанувальників, – говорить автор ініціативи. – Тому з думкою про велику місію уже вп’яте випускається петриківський календар та вільно шириться світом».

Найбільше шанувальників петриківки і, зокрема, цього календаря – у столиці України. «Але багато їх також у Дніпропетровську, Львові, Харкові та інших великих містах нашої країни, – розповідає Ігор Лісний. – Досить цікаво, що петриківський календар популярний і за кордоном, переважно серед української діаспори – в США, Канаді, Німеччині, Франції та інших країнах Європи».

Завантажити календар можна за посиланням.

Джерело: day.kiev.ua