Arts & CultureNo Comments

Unique Photos of Ukraine 3

These photos are the photos of our beautiful Ukraine in 1904! Unique technology has allowed the photographer Sergiy Prokudin-Gorsky show in color the soul of our country. These photos were made near Putyvl (Putivl).

It is a city in north-east Ukraine, in Sumy Oblast. One of the original Siverian towns, Putyvl was first mentioned as early as 1146 as an important fortress contested between Chernihiv and Novgorod-Siversky principalities of Kyivan Rus. The song of Yaroslavna on the walls of Putyvl is the emotional culmination of the medieval Lay of Igor’s Campaign and Alexander Borodin’s opera Prince Igor. After the Battle of Vedrosha in 1500, Putyvl was ceded to Muscovite Russia. Putyvl was part of Kursk guberniya of the Russian Empire prior to the Bolshevik Revolution.

The method of color photography used by S. Prokudin-Gorsky was first suggested by James Clerk Maxwell in 1855 and demonstrated in 1861, but good results were not possible with the photographic materials available at that time. In imitation of the way a normal human eye senses color, the visible spectrum of colors was divided into three channels of information by capturing it in the form of three black-and-white photographs, one taken through a red filter, one through a green filter, and one through a blue filter.

The principle of additive color is used nowadays as well: everybody has heard about RGB color models (red, green, blue), which is implemented in modern computer monitors.

So, in order to create one color photo the photographer had to make three photos each one through the different filter. Thats why the negatives of those years are called triple negatives. Unfortunately, not all of such “triple” images survived. The greater part of them has been lost.

The inventor came up with an original method of viewing these photos. The resulting three photographs were projected through filters of the same colors and exactly superimposed on a screen, synthesizing the original range of color additively.

After the October Revolution 1917 Sergiy Prokudin-Gorsky decided to leave Russia. He immigrated first to Norway and England and then moved to France. Before leaving Russia, Prokudin-Gorsky had about 3500 negatives. Upon leaving the country and exporting all his photographic material, about half of the photos were confiscated by Russian authorities for containing material that seemed to be strategically sensitive for war-time Russia.

A few years after the photographer’s death, the United States Library of Congress purchased the material from Prokudin-Gorsky’s heirs in 1948 for $3500–$5000 on the initiative of a researcher inquiring into their whereabouts. The library counted 1,902 negatives and 710 album prints without corresponding negatives in the collection.

The photographer made a chronicle of his travels through the Russian Empire in the form of the photo album. Each album consisted of printed images made from the glass negatives and placed in the album in the chronological order.

Unique Photos of Ukraine Pokudin Gorskiy

Below you can see photos taken in Ukraine near Putyvl:

Unique Photos of Ukraine

Unique Photos of Ukraine 2

Unique Photos of Ukraine 4

Unique Photos of Ukraine 6

In Ukrainian:

На представлених тут фотографіях – наша прекрасна Україна в 1904 році! Унікальна технологія дозволила фотографу Сергію Прокудіну-Горському показати в кольорі душу нашої країни. Ці фотографії були зроблені недалеко від Путивля.

Це місто в північно-східній Україні, в Сумській області. Путивль уперше згадується 1146 р. в Іпатіївському літописі, у зв’язку з міжусобною війною новгород-сіверських князів Святослава II та Ігоря Ольговичів з чернігівськими князями Володимиром II та Ізясловом Давидовичем. Розташований на перехресті торговельних шляхів, Путивль відігравав важливу роль і був однією з фортець, що захищали Київську Русь від половців. Він був оспіваний у «Слові о полку Ігоревім».

Саме тут, у Путивлі, Ярославна очікувала звісток про похід свого чоловіка Ігоря Святославовича «в поле незнаемое, половецкое». З середини XIV ст. — 1500 р. Путивль входив до складу Великого князівства Литовського. 1500 —1721 – до складу Московського князівства, згодом (із 1547 р.) Московського царства. 1721-1917 Путивль перебував у складі Російської імперії, центр Путивльського повіту Білгородської, а згодом Курської губерній. 16 жовтня 1925 р. Путивль було передано із складу РРФСР до УСРР.

На початку XX століття ще не існувало багатошарових кольорових фотоматеріалів, тому Прокудін-Горський використовував звичайні чорно-білі фотопластини і фотоапарат власної конструкції. Через кольорові фільтри синього, зеленого і червоного кольорів робилися послідовно три швидкі знімки одного і того ж сюжету, після чого виходили три чорно-білі позитиви. Тому негативи тих років називаються потрійними. Принцип формування кольорів з трьох складових використовується і сьогодні: всі чули про колірній моделі RGB (red, green, blue), яка реалізована на сучасних комп’ютерних моніторах. Це так звана адитивна модель. Накладаючись, кольори «підсумовуються», доповнюють один одного.

На жаль, не всі такі «потрійні» знімків дійшли до наших днів. Багато негативів залишилось в якомусь одному кольорі.

Для проглядання таких світлин використовувався проектор, що працює через відповідні світлофільтри. При проекції зображень з фотопластин на екран виходило повнокольорове зображення. Можливо, покази проекцій фотографії Прокудіна-Горського стали першими у світі демонстраціями слайдів.

Після Жовтневої Революції 1917 року Сергій Прокудін-Горський прийняв рішення емігрувати, спочатку до Новегії та Англії, а потім до Франції. Перед від’їздом з Росії, фотограф мав близько 3500 негативів. Під час виїзду з країни, близько половини з фотографій, зміст яких здався стратегічно важливим для воєнного часу Росії, було конфісковано російською владою.

Через кілька років після смерті фотографа, Бібліотека Конгресу Сполучених Штатів придбала колекцію фотографій у його спадкоємців за $3500- $5000. В бібліотеці нарахували 1902 негативів та 710 друкованих знімків без відповідних негативів.

Фотограф склав хроніку своїх подорожей по Російській Імперії у вигляді альбомів з фотографіями. Кожен альбом складався із друкованих знімків, створених на основі скляних негативів і розташованих в альбомі в хронологічному порядку.

Source:
live.ck.ua
wikipedia.org