Business & Economy1 Comment

Organic Solar Cell Factory Will Be Built In Ukraine

Organic solar panel production and solar power plant will be built in Olexandria (Kirovohrad region), reports ot.kr.ua.

Sergiy Kaminsky, one of the initiators and developers of the project, the director of innovative implementations PromKonversiya Ltd., Head of Section NTT Small Academy of Sciences noted that both objects will be built by the company “Clean energy technologies”, created by Olexandria investors.

Currently, the company has bought facilities for the factory near Martha-Ivanivka. They will also buy some necessary equipment, and the rest they are going to produce using domestic materials and components. Preparation worsk and installation are expected to be completed by October and by the end of the year the factory plans to get their first production.

Nowadays about ten enterprises in the world produce eco-friendly solar equipment, so the factory in Olexandria will not only be included in this list, but will be the first one in Ukraine. Only organic materials will be used in the new solar cells of the 3rd generation over which Ukrainian scientists and, particularly, teachers and students of the Olexandria branch of the Small Academy of Science, worked for decades.

According to Sergiy Kaminsky, organic batteries, which are still lagging behind the silicon ones on the efficiency will be much cheaper their existing counterparts and cost about 150 dollars. By comparison, today the average price of a standard solar panel is about 1-1,5 thousand dollars. Thus, the payback period of solar projects will be reduced at times, and will no longer scare investors away. Also there will not be an issue of recycling, which in the case of silicon batteries is very serious, says the expert.

Project intiators are planning to invest about 7 million UAH in the production. Up to 50 people will work at the factory. It is assumed that in the first year the company will produce 40 MW of organic solar cells. The project developer emphasizes that they’ve already received orders for Oksandria solar cells for four years ahead.

But according to Sergiy Kaminsky, there were difficulties with the construction of the solar power plant. Their desire to settle all the questions without and “under the table” deals and arrangements encountered impenetrable “power” of the national bureaucracy. During one month of the preparatory phase, project developers had to go through a dozen of administrative authorities, many of which have no relation to electricity. However, Sergiy Kaminsky hopes that the project, which has received a strong support from the Olexandria’s Mayor Stephen Tsapyuk, will at least get through the local bureaucracy.

Currently they have already got land for the construction of the solar power plant with the capacity of 1 MW. The cost of the project, which was jointly developed by the National Academy of Sciences and Olexandria branch of the Small Academy of Science is 7 million UAH.

Source: ecotown.com.ua

In Ukrainian:

В Олександрії (Кіровоградська область) збудують завод з виготовлення органічних сонячних батарей та сонячну електростанцію, повідомляє ot.kr.ua.

Як зазначає один із ініціаторів та розробників проекту, директор департаменту інноваційних впроваджень ТОВ «ПромКонверсія», керівник секції НТТ Малої Академії Наук Сергій Камінський, обидва об’єкта зводитиме створене олександрійськими інвесторами підприємство «Чисті енергетичні технології».

Наразі компанія викупила для облаштування заводу виробниче приміщення у районі Марто-Іванівки. Необхідне обладнання частково закуплять, а решту – виготовлять самотужки з матеріалів і комплектуючих вітчизняного виробництва, розповідає ініціатор проекту. Підготовчі роботи і монтаж планують завершити до жовтня, а вже до кінця року – отримати першу продукцію.

Екологічно чисте сонячне обладнання у світі сьогодні випускає близько десяти підприємств, завод в Олександрії не тільки поповнить цей список, а й стане першим в Україні, наголошує ініціатор проекту. У сонячних батареях нового – 3-го покоління, над якими українські вчені і, зокрема, викладачі і учні Олександрійської філії МАН, працювали не один десяток років, будуть використовуватися лише органічні матеріали.

За словами Сергія Камінського, органічні батареї, які поки що відстають за ККД від кремнієвих, будуть дешевшими за існуючі аналоги – близько 150 доларів. Для порівняння: сьогодні середня ціна стандартної сонячної батареї становить 1-1,5 тис. доларів. Відтак, термін окупності сонячних проектів скоротиться у рази і вже не буде відлякувати інвесторів. До того ж знімається питання утилізації, яке у випадку з кремнієвими батареями стоїть дуже гостро, зауважує експерт.

У нове виробництво планують вкласти близько 7 млн гривень. На заводі працюватиме до 50 осіб. Передбачається, що за перший рік роботи підприємство виготовить 40 МВт органічних сонячних батарей. Як наголошує розробник проекту, черга на олександріївську сонячну продукцію вже розписана на чотири роки вперед.

Натомість з будівництвом сонячної електростанції, за словами Сергія Камінського, виникли складнощі. Бажання врегулювати необхідні питання без “відкатів” і підкилимних домовленостей наштовхнулося на непробивну “міць” вітчизняної бюрократії. За місяць підготовчого етапу, розповідає ініціатор проекту, довелося пройти десяток інстанцій, багато з яких не мають ніякого відношення до електроенергії. Однак Сергій Камінський сподівається, що проект, який отримав гарячу підтримку мера Олександрії Степана Цапюка, впорається, принаймні, з містечковою бюрократією.

Наразі у районі ТЕЦ 1-2 виділено ділянку землі під будівництво сонячної електростанції потужністю 1 МВт. Вартість розробленого Національною академією наук спільно з Олександрійською філією МАН проекту становить 7 млн гривень.