TechnologyNo Comments

Internet Penetration In Ukraine

According to a research, conducted at the request of the Internet Association of Ukraine by a Factum Group Ukraine on the whole territory of Ukraine but excluding Crimea, 62% of Ukrainians over 15 years of age use Internet.

Internet in Ukraine

Over the past six months (compared to September 2015), Internet penetration increased by 7% (or 4% in absolute terms) – from 58% to 62%. More than a third of users are Ukrainians under 29 years of age.

Internet access in Ukraine  - gender

Almost half of the residents of Ukrainian villages already have Internet access, and in major cities, Ukraine has already approached the European average numbers. The study also confirms that mobile phones receive an increasing share of the Internet access market.

This research is conducted each quarter since 2011, Ivan Dubinsky, the Factum Group CEO said.

In Ukrainian:

62% українців старше 15 років користуються інтернетом. Про це свідчать дані дослідження проведеного на замовлення Інтернет Асоціації України компанією Factum Group Ukraine на всій території України, без врахування Криму, пише watcher.

За останні пів року (в порівнянні з даними вересня 2015 року), проникнення інтернету зросло на 7% (або 4% в абсолютних цифрах) – з 58% до 62%. Більше третини користувачів – українці у віці до 29 років.

Майже половина жителів українських сіл вже мають доступ до інтернету, а у великих містах Україна вже наблизилась до середньоєвропейських значень. Дослідження також підтверджує, що мобільні телефони отримують все більшу частку ринку доступу до інтернету.

Дослідження проводиться з 2011 року кожен квартал, зазначив керівник компанії Factum Group Іван Дубинський.