TechnologyNo Comments

Ukrainian Team DonorUA Won Startup Contest In Sweden

Ukrainian service of fast contact between recipients and blood donors gained victory in a Startup Weekend: Social Innovation in Stockholm on March 18-20, 2016.

Ukrainian project DonorUA was launched a year ago. This is an automatized system, that helps to find a blood donor just within a few days, and sometimes just in a few hours. Smart filters help a recipient to select a donor with the necessary blood group, rhesus factor and location.

The database of the project participants is fill up manually, using YouScan search, ads in social networks and contacts of people who responded to requests for help. Messages are also sent manually to potential donors. In total, there are about 4500 donors are registered in the project, and this number is growing by 10-20 people every day.

In order to access foreign markets DonorUA launched a separate project Udonors with modern communication channels. Udonors is an automated system for managing donors, recipients and medical centers. It allows to make process of searching donors in a particular city or region quick and accurate.

“We proposed the idea that fully automated bots work with project participants. For example, they will be sending GEO targeted messages that on a special day there will be a special bus next to your house where you can give blood,” – says Alexander Krakovetskiy, the technical director and co-founder of the DonorUA service.

Smart bots system can automatically respond to questions of the project participants, send messages, follow the health indicators of donors, allocate bonuses among donors and gifts. Bots will also help to promote blood donation, for example, by sending personalized messages such as: “Your friend donated blood”.

“We didn’t receive big material prizes, but the victory has allowed us to find a monetization model for the project. So far we have been considered as a charity project. Now we have found a partner, and expanded our circle of contacts”, – says Alexander Krakovetskiy.

Udonors will help solve a major European issue: to attract donors, who donate blood for the first time.

For example, Sweden’s youth has a very active social life, they travel a lot to exotic destinations, often change sexual partners, which is a contradiction to blood donation. Therefore Udonors ideas to use the intelligent bots to attract new donors are very valuable.

Udonors is not the first Ukrainian startup winner of the spring 2016. Earlier, the gadget LaMetric of the Lviv Startup Smart Atoms received a prestigious Red Dot Product Design Award 2016.

In Ukrainian:

Український сервіс для швидкого контакту між реципієнтами та донорами крові переміг в конкурсі Startup Weekend: Social Innovation, який проходив в Стокгольмі 18-20 березня. Про це AIN.UA розповів Олександр Краковецький, технічний керівник і співзасновник сервісу ДонорUA.

Український проект ДонорUA запустили рік назад. Це автоматизована система, яка допомагає знайти донора крові за лічені дні, а іноді – години. Розумні фільтри допомагають реципієнту відібрати донорів з потрібною групою крові, резус-фактором, місцем проживання.

Базу учасників проекту поповнюють вручну, відшукуючи через YouScan оголошення в соціальних мережах і контакти тих, хто відгукнувся на прохання про допомогу. Повідомлення потенційним донорам також розсилаються вручну. Всього в проекті зареєстровано близько 4,5 тис. донорів, і кожен день ця цифра зростає на 10-20 осіб.

Для виходу на міжнародний ринок команда ДонорUA створила окремий проект Udonors. Ключова відмінність іноземної версії – використання сучасних комунікаційних каналів.

«Ми запропонували ідею, щоб боти повністю автоматизували роботу з учасниками проекту. Наприклад, посилали за географічною ознакою персоніфіковані повідомлення про те, що в такий-то день під ваш будинок приїде спеціальний автобус для забору крові – для вас є 20 хвилин, завдання – тільки прийти», – розповідає Олександр Краковецький.

Система розумних ботів зможе автоматично відповідати на запитання учасників проекту, розсилати повідомлення, стежити за медичними показниками донорів, розподіляти між донорами бонуси і подарунки. Допоможуть боти і в популяризації донорства – наприклад, розсилаючи персоніфіковані повідомлення на кшталт: «Ваш друг здав кров».

«Великих матеріальних призів ми не отримали, але перемога дозволила нам знайти модель монетизації проекту. До сих пір нас сприймали як благодійний соціальний проект. А тепер ми знайшли партнерів, розширили коло контактів», – говорить Олександр Краковецький.

Стартап Udonors може допомогти у вирішенні важливої ​​європейської проблеми – залучення донорів, які здають кров вперше. Наприклад, молодь Швеції веде дуже активний соціальний спосіб життя – багато подорожує в екзотичні країни, часто змінює сексуальних партнерів. Все це – протипоказання для донорства. Тому ідеї Udonors по використанню розумних ботів для залучення нових донорів виявилися вельми доречними.

Udonors – не перший український стартап-переможець весни-2016. Раніше гаджет LаMetric львівського стартапу Smart Atoms отримав найпрестижнішу світову премію – Red Dot Product Design Award 2016.

Buy Ukrainian T-Shirts online: